Các Món Chim Tần

Món ngon Chim Tần

Giá : Giá cả theo mùa

Chim Tần là 1 món ăn ngon ....

Mô tả sản phẩm

Chim Tần Ngon và Bổ Dưỡng

Các Món Chim Tần Gồm có:

1: Chim Sâm Cầm Tần Thuôc Bắc

2: Gà Đồng Tần Hạt Sen

3: Mòng Két Tần

4: Le Le Tần

Món ăn khác